de eerste stappen zijn genomen

Dit is een buurtinitiatief waarin bewoners de kans krijgen hun eigen straat aan te pakken. We hebben twee keer brainstorm sessies georganiseerd, geveltuintjes aangelegd, extra plantenbakken gemaakt en fietsenstallingen verzorgd. Dit zijn allemaal tijdelijke test-opstellingen om in 2020 de straat leefbaarder, groener en mooier
te maken.

Met een aantal enthousiaste bewoners van de Hooglandstraat zijn de eerste aanpassingen gedaan om de straat mooier te maken.

Binnenkort wordt er weer een bijeenkomst georganiseerd voor de bewoners om deze aanpassingen te evalueren en zal er gezocht worden naar een manier om de straat ook veiliger te maken. Zo is de wens om minder verkeer door de straat te hebben en dat het verkeer ook minder hard rijd.

 

en het resultaat mag er wezen !

wensen

meer plekken om fietsen te plaatsen en vast te zetten aan rekken
meer groen in het straatbeeld opnemen in combinatie met ontmoetingsplekken
gevel groen aan beide zijden van de straat

De wensen zijn vertaald in een maquette om een goed beeld te krijgen van de wensen.

waarom gaan we dit doen?

De speeltuin en ontmoetingsplek Hooglandje gaat verdwijnen voor 6 nieuwbouw woningen.
Samen met de buren zijn we aan het onderzoeken hoe de gehele straat verbeterd kan worden.

wil je meer weten, neem gerust contact met mij op